מימוש זכויות
בריאות ורפואה

כיצד תובעים קצבת נכות?

קצבת נכות

המוסד לביטוח לאומי הינו הגוף האחראי על תשלומי קצבאות שונות, לזכאים. לצד קצבאות המגיעות קשישים (קצבת זקנה), קצבאות ותשלומים המגיעים לחיילי מילואים, למובטלים או לבעלי הכנסה נמוכה (אבטחת הכנסה), יש גם קצבאות המשולמות על פי קריטריונים בריאותיים ועל פי מדדים של יכולת תפקוד. נכים בהתאם לקריטריונים של ביטוח לאומי, כלומר אנשים שיכולים לקבל אישור על היותם נכים מבחינה בריאותית, עשויים להיות זכאים לקצבת נכות וחלקם – גם לקצבאות נוספות כגון קצבת שירותים מיוחדים או קצבת ניידות. מה חשוב לדעת לגבי קצבת נכות? מה צריך לעשות על מנת לקבלה? איך קובעים מהם אחוזי הנכות הרלוונטיים והאם רק לאחוזי הנכות יש השפעה על גובה הקצבה במונחים כספיים?

כיצד תובעים קצבת נכות?

ביטוח לאומי לא נוהג לשלם קצבאות לזכאים בלי שנבדקים היטב כל ההיבטים של זכאות לקצבה. במקרה של קצבת נכות, יש צורך לתבוע קצבה שנקראת למעשה – קצבת נכות כללית. במידה ועומדים בקריטריונים רלוונטיים, ניתן גם לתבוע ואף לקבל קצבאות נלוות, משלימות או נוספות למשל, קצבת ניידות לפגועי רגליים.

כיצד יש לתבוע את קצבת הנכות? למי פונים? מה בדיוק עושים? השלב הראשון הוא למלא את טפסי התביעה. את הטפסים הללו ניתן לקבל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי אך ניתן גם להדפיס אותם מהאינטרנט. ניתן להחזיר את טפסי התביעה המלאים בדואר או בפקס. המתקשים יכולים ליפות את כוחו של נציג שימלא עבורם את הטפסים. במקביל, יש צורך לצרף אל התביעה גם אסמכתאות שיעידו על היקף הבעיה הרפואית וחומרתה. מי שסובל מכמה וכמה בעיות רפואיות, חשוב שיפרט על כולן, אפילו אם מדובר ברשימה ארוכה. כפי שנראה, יש לכם משמעות רבה. ביטוח לאומי יקבלו את התביעה ופקיד תביעות יכנס לתמונה.

קצבת נכות והכנסה מעבודה

נכים ועובדים? חשוב לדעת שקבלת קצבת נכות איננה בהכרח מונעת כל אפשרות לעבוד ולהתפרנס. הזכאות לקצבה לא תישלל אוטומטית מנכה שעובד למחייתו. עם זאת, מי שתובע קצבה יצטרך להצהיר על הכנסותיו השונות. זאת, עוד בטרם יתקבל זימון לוועדה רפואית. אגב, נכים קשים עשויים לקבל הקלות משמעותיים במיסים על הכנסות מעבודה ועל הכנסות אחרות.

וועדה רפואית וחשיבותה

לאחר טיפולו של פקיד התביעות ולאחר שנראה כי יש ממש בבקשה לקבלת קצבת נכות, יזומן התובע לוועדה רפואית. בוועדה הרפואית מתקיים שלב מהותי של תהליך האישור לקצבה ובכוחה של הוועדה גם לשלול את הקצבה במקרים מסוימים. במידת הצורך, יתכן ויקבעו בוועדה הרפואית כי יש צורך לעבור בדיקות נוספות ואף לעבור וועדה רפואית נוספת, בנוכחות רופאים מומחים נוספים.

בוועדה הרפואית פוגשים רופא וכן מזכיר הרושם פרוטוקול. על החולה או הנכה לספר בפרוטרוט על הליקויים הרפואיים שמהם הוא סובל, על הטיפולים שלהם הוא נזקק, על מגבלות רפואיות המקשות עליו לבצע פעולות כאלה או אחרות. אם נתייחס אל הוועדה הרפואית כאל סוג של מבחן, אולי לב ליבו של מבחן העמידה בתנאי הזכאות – בהחלט יש בכך מן האמת. בדיוק בשל חשיבות העניין, מותר להגיע אל הוועדה ביחד עם אדם נוסף, לבחירתו של הנכה. אם רוצים, ניתן לקבל סיוע מחברת פסגה מימוש זכויות רפואיות המלווה את מהלך התביעה והטיפול מול ביטוח לאומי.

כיצד קובעים אחוזי נכות?

בדרך לקבלת קצבת נכות בודקים בביטוח לאומי מהם הליקויים עליהם מצהיר תובע הקצבה. כל ליקוי עליו מצביע החולה עשוי לקבל הכרה כאחוז מסוים של נכות. לכן, ככל שמצהירים על יותר ליקויים רפואיים (בתנאי שהללו קיימים, כמובן), כך ניתן להעלות את אחוזי הנכות. כל מחלה, כל לקות, כל פגיעה תפקודית, סוגים שונים של פרוצדורות רפואיות – להכל יש משמעות.

בהתאם לסיכום כלל הליקויים יוחלט בביטוח לאומי, בכפוף לבדיקת הוועדה הרפואית, אילו אחוזי נכות יאושרו. מדובר באחוזי נכות רפואיים, אך לא רק לכך יש משמעות מבחינת תשלום קצבה. חשוב לא פחות – לקבל הכרה לירידה בכושר העבודה. בביטוח לאומי קוראים לכך "דרגת אי כושר", כאשר זו הירידה בפוטנציאל ההשתכרות. נכה ברגליו, פגוע עצבים, חולי אסמה, סוכרת, חולי לב, חולי סרטן ואחרים – כל אחד יקבל גם אחוז נכות וגם דרגה של ירידה ביכולת לעבוד. שקלול הדברים הללו ביחד עם נתונים נוספים, הם שיקבעו את הזכאות לקצבת נכות וגם מה יהיה גובה הקצבה.